Японська література. Курс лекцій. Частина третя

 Печать 

Категория: Новости издательства

Бондаренко І.П., Осадча Феррейра Ю.В.

Японська література. Курс лекцій. Частина третя: література новітнього періоду. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 488 с.

ISBN 978-966-489-361-6

 

Заключний том курсу лекцій з історії японської літератури присвячено японському письменству нової доби кіндай як періоду закладення теоретичних основ сучасного літературного дискурсу, зародження модерної літературної критики і літературознавства. Увагу авторів головним чином зосереджено на ключових моментах становлення нового інформативного, культурно-освітнього, художньо-літературного та критичного простору в Японії кінця ХІХ – пер- шої половини ХХ ст., оформленню провідних літературних течій і шкіл у поезії та прозі, представлених тут окремими персоналіями. Видання адресовано студентам-філологам вищих навчальних закладів України, які навчаються за фахом «японська мова та література».

ЗМIСТ

ПЕРЕДМОВА
РАННЬОНОВІТНЯ ЯПОНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
(доба Мейджі, 1868-1911 рр.)
Зміна парадигм: від традиції до модерну (Ю. Осадча Феррейра)
Концепція літератури в трактаті «Про письменство» Аріґа Наґао (Ю. Осадча Феррейра)
Цубоучі Шьойо і трактат «Сутність художньої прози» як начало сучасного літературознавства і літературної критики в Японії (Ю. Осадча Феррейра)
Морі Оґай (життя і творчість) (О. Левицька)
Відкриття «внутрішнього Я» і формування сповідального дискурсу в Японії кінця ХІХ ст. (Ю. Осадча Феррейра)
Визначення національних пріоритетів: винахід національної літературної класики (Ю. Осадча Феррейра)
Взаємовплив японської та європейської літератур і реформаторська діяльність Масаоки Шікі (1867-1902) (І. Бондаренко)
Йосано Акіко – революціонерка японської поезії (Г. Вознюк)
Жіночий феномен японської літератури і творчість Чійо-Ні (1703-1775) як провісниці відродження цього феномену в поезії XX ст. (І. Бондаренко)
ЯПОНСЬКА ЛІТЕРАТУРА МОДЕРНОГО ПЕРІОДУ
(перша половина ХХ ст.)
Японський натуралізм: витоки, ґенеза й особливості (Ю. Осадча Феррейра)
Танеда Сантока (1882-1940) (І. Бондаренко)
Ішікава Такубоку – поет японського народу (Г. Турков)
Міядзава Кенджі – буддійський чарівник і казкар (А. Букрієнко)
Танідзакі Джюн’ічіро (1886-1965) (Ю. Кузьменко)
Поетика і соціологія японської еґо-прози ватакуші-шьосецу (Ю.Осадча Феррейра)
Дадзай Осаму і сповідь «Пропащої людини» (Ю. Осадча Феррейра)
ДОДАТКИ
Періодизація історії Японії (доба Мейджі-Хейсей)
Словник японських літературознавчих термінів
Японські поети та письменники (Біографічний словник-довідник)