Оформлення матеріалів

 Друк 

Категорія: XXVII КОНФЕРЕНЦІЯ • 2018 рік

Заявку надсилати тільки у Вордівському форматі! (.doc, .docx, rtf). Якщо у тексті наявні спецсимволи, таблиці або специфічний шрифт, прохання надіслати додатково варіант в .pdf

Обов’язкові вимоги до оформлення статті:

 

 1. Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman (для анотацій і літератури включно).
 2. Обсяг статті – до 12 сторінок (0,5 п. л. – 20 000 знаків).
 3. Можливі виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив.
 4. Мова статті – українська, російська, англійська.
 5. Наявність повного УДК (у цифровому вигляді, у верхньому лівому кутку)
 6. Абзаци НЕ відбиваються за допомогою кнопки TAB.
 7. Список літератури має заголовок СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (великими літератури, напівжирним).
 8. Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання в тексті статті подаються у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються двокрапкою, номери джерел – крапкою із комою. Наприклад: [1], [2: 27], [3: 49; 4: 127–131], [5; 7; 9], багатотомне видання – [5 (1: 160)]. Виноски даються у кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, виносок.
 9. Якщо у статті є шрифти, відмінні від Times New Roman, вони мають бути представлені окремо в електронному вигляді.
 10. Назва файлу заявки: ваше прізвище_ініціали, заявка.doc (наприклад, іванов_і_в_заявка.doc), назва файла статті: ваше прізвище,_ініціали_стаття.doc (наприклад, іванов_і_в_стаття.doc), назва файлу рецензії: ваше прізвище_ініціали_рецензія.doc (наприклад, іванов_і_в_рецензія.doc)
 11. У темі листа вказувати ПІБ та що вкладено в лист (наприклад: іванов_і_в, заявка, стаття, рецензія). Більше ніяких даних вказувати не треба. Якщо необхідно уточнити певне питання - в темі листа повинен відображатися сенс питання.
 12. Заявка надсилається в таблиці, в набраному вигляді (НЕ відсканованому), розмір шрифту 8. Всі необхідні поля повинні бути заповнені (включаючи мобільний телефон, адреса електронної пошти і необхідність проживання під час конференції).
 13. Заявка, стаття і рецензія подаються в окремих електронних файлах.
 14. У темі електронного листа обов’язково потрібно вказати, в якому році планується вихід статті.

Надсилати за адресоюЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактний телефон: +38 (044) 227-38-48(22)