Динамічні процеси у прийменниковій системі української літературної мови

 Друк 

Категорія: Новини видавництва

Балабан Г.

Динамічні процеси у прийменниковій системі української літературної мови кінця ХХ – початку ХХІ сторіч. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 324 с.

ISBN 978-966-489-349-4

Мова видання: українська

У монографії цілісно досліджено препозиціоналізацію нових форм та словосполук в українській літературній мові 80 – 90-х років ХХ – першого десятиріччя ХХІ сторіч, установлено визначальні тенденції в розвитку її прийменникової системи. Запропоновано критерії розмежування двох функціональних типів прийменникових новотворів – власне-прийменників і функціональних еквівалентів прийменників, простежено їхній статус за лексикографічними фіксаціями, визначено кількісне поповнення семантичних груп, підгруп та мікрогруп прийменників, з’ясовано лексико-семантичні відношення препозиціоналізованих одиниць із нормативними просторовими, часовими та логічними прийменниками, окреслено функціонально- стильові сфери вживання прийменникових новотворів, виявлено закономірності їх формування.

Для мовознавців, викладачів, студентів філологічних факультетів, учителів та учнів.

ЗМIСТ

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЙМЕННИКІВ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
1.1. Основні підходи до визначення статусу прийменника
1.2. Проблема наявності/відсутності лексичного значення прийменників в інтерпретації мовознавців
1.3. Розмежування власне-прийменників і функціональних еквівалентів прийменників
1.4. Причини та умови появи нових прийменників
1.5. Проблема визначення критеріїв препозиціоналізації одиниць у теоретичному мовознавстві
1.6. Ступені препозиціоналізації: спроба перегляду та уточнення перехідних явищ у системі нових прийменників української мови
1.7. Основні підходи до семантичної класифікації власне-прийменників та функціональних еквівалентів прийменників у сучасному мовознавстві
РОЗДІЛ 2. НОВІ ПРОСТОРОВІ ТА ЧАСОВІ ВЛАСНЕ-ПРИЙМЕННИКИ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕКВІВАЛЕНТИ ПРИЙМЕННИКІВ
2.1. Динамічні процеси в семантичній групі просторових прийменників
2.1.1. Просторові прийменники як окрема семантична група
2.1.2. Нові просторові власне-прийменники та функціональні еквіваленти прийменників напрямку руху
2.1.3. Нові просторові власне-прийменники та функціональні еквіваленти прийменників – виразники локальності
2.2. Нові тенденції розвитку темпоральних власне-прийменників та функціональних еквівалентів прийменників
2.2.1. Загальна характеристика семантичної групи темпоральних прийменників
2.2.2. Прийменникові новотвори часткової одночасності
2.2.3. Прийменникові новотвори часової наступності
2.2.4. Прийменникові новотвори часової попередності
2.2.5. Прийменникові темпоральні новотвори на позначення проміжного відтинку часу
2.2.6. Прийменникові новотвори – виразники семантики одночасності
РОЗДІЛ 3. СЕМАНТИЧНА І СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НОВИХ ЛОГІЧНИХ ВЛАСНЕ-ПРИЙМЕННИКІВ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ПРИЙМЕННИКІВ
3.1. Проблема структури та складу семантичної групи логічних прийменників
3.2. Семантична диференціація причинових прийменників у сучасному мовознавстві
3.2.1. Склад і способи творення нових власне-прийменників та функціональних еквівалентів прийменників причинової семантики
3.2.2. Власне-прийменники негативної причини, причини-перешкоди
3.2.3. Власне-прийменники та функціональні еквіваленти прийменників як виразники результативної причини
3.2.4. Власне-прийменники та функціональні еквіваленти прийменників імперативної причини
3.2.5. Прийменникові засоби вираження причини-винагороди
3.2.6. Функціональні еквіваленти прийменників причини-обґрунтування
3.3. Проблема диференціації цільової семантики прийменників у дослідженнях лінгвістів
3.4. Особливості поповнення семантичної підгрупи мети
3.4.1. Нові власне-прийменники та функціональні еквіваленти прийменників зі значенням власне-мети
3.4.2. Нові власне-прийменники та функціональні еквіваленти прийменників зі значенням присвяти
3.5. Препозиціоналізація нових прийменниково- відмінкових форм зі значенням умови
3.6. Препозиціоналізовані форми допустової семантики
3.7. Проблема виокремлення семантичної підгрупи прийменників відповідності та її нові препозиціоналізовані одиниці
3.8. Семантична група соціативності та її нове поповнення
3.8.1. Прийменникові новотвори власне-соціативного значення
3.8.2. Прийменникові новотвори соціативності – неподільного зв’язку.
3.8.3. Прийменникові новотвори соціативності – способу дії
3.8.4. Прийменникові новотвори соціативності – керівництва, командування, заступництва
3.8.5. Прийменникові новотвори соціативності – співвияву, співіснування
3.8.6. Прийменникові новотвори соціативності – внутрішньої локалізації
3.9. Особливості змін підгрупи логічних прийменників обмежувальної або уточнювальної семантики, супровідних обставин
3.9.1. Прийменникові новотвори причетності
3.10. Нові власне-прийменники та функціональні еквіваленти прийменників зі значенням підстави, опори
3.11. Нові власне-прийменники та функціональні еквіваленти прийменників у сфері порівняльних відношень
3.12. Прийменники способу дії в дослідженнях мовознавців
3.13. Семантична диференціація прийменникових новотворів способу дії
3.14. Проблема прийменників як виразників об’єктної семантики
3.14.1. Препозиціоналізовані форми об’єктної семантики
3.15. Нові власне-прийменники та функціональні еквіваленти прийменників на позначення способу дії – атрибутивності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДЖЕРЕЛА ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
СЛОВНИК НОВИХ ВЛАСНЕ-ПРИЙМЕННИКІВ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ПРИЙМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ