Професор Заславський Ісай Якович (1915–2000 рр.)

 Друк 

Категорія: Новини видавництва

Професор Заславський Ісай Якович (1915–2000 рр.) : бібліографічний покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; упоряд.: І. І. Тіщенко, Л. Є. Герасименко ; за заг. ред. О. О. Сербіна. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 136 с.

ISBN 978-966-489-355-5

Бібліографічний покажчик представляє науковий доробок вченого-філолога, українського літературознавця, лермонтознавця, доктора філологічних наук, професора філологічного факультету Київського університету Ісая Яковича Заславського. Видання буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів та всіх, хто цікавиться українським літературознавством.

ЗМIСТ

Від упорядників
Науковий доробок проф. І. Я. Заславського
Література про життя та діяльність проф. І. Я. Заславського
Алфавітний покажчик праць
Іменний покажчик
Перелік умовних скорочень
Післямова. Про літературознавчу спадщину проф. І. Я. Заславського. – Наталія Костенко