Творчість Ірини Жиленко

 Друк 

Категорія: Новини видавництва

Сардарян К.Г.

Творчість Ірини Жиленко у контексті розвитку української літератури другої половини ХХ – початку ХХІ століття : Монографія / К.Г. Сардарян. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 392 с.

ISBN 978-966-489-342-5

Мова видання: українська

Перше в українській літературі комплексне дослідження, яке вивчає багатогранну творчість видатної української поетеси, письменниці, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка, премії імені Володимира Сосюри та премії імені Василя Стуса – Іраїди Володимирівни Жиленко. Аналіз творчості І. В. Жиленко має особливу наукову цінність з точки зору сучасного літературознавства, оскільки ґрунтується на підставі поетичних збірок і книги спогадів «Homo feriens». В роботі здійснено комплексний аналіз художньої спадщини мисткині, що полягає в осмисленні поетичного доробку та книги спогадів «Homo feriens» у їхньому взаємозв’язку; віднайдено аспекти взаємодії між поетичними творами та біографією письменниці; проаналізовано книгу спогадів «Homo feriens», у якій оригінально об’єднано епістолярії, щоденникові ілюстрації, спогади, автокоментарі, художні твори; представлено доробок І. В. Жиленко у контексті розвитку української літератури другої половини ХХ – початку ХХІ століття. У роботі використано також біографічні та хронологічні відомості, люб’язно надані Іриною Володимирівною Жиленко (молодшою), що проливають світло на важливі деталі біографічних даних та пояснюють деякі неточності раніше поданої інформації в інших джерелах. Дослідження творчості І. В. Жиленко допоможе більш чітко і ясно вивчити ряд важливих проблем української літератури.

ЗМIСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І
БІОГРАФІЯ І. В. ЖИЛЕНКО Й ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИЦІ
1.1. Життєвий та творчий шлях мисткині
1.2. Творчість І. В. Жиленко в контексті літературного процесу періоду «хрущовської відлиги»
1.3. Літературно-критичний огляд творчого доробку І. В. Жиленко: стан вивчення творчості з 60-х років ХХ ст. до сьогодення
1.4. Витоки творчості мисткині
1.5. Індивідуальність творчої манери І. Жиленко
Висновки до розділу

РОЗДІЛ ІІ
ІДЕЙНО-ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ПОЕЗІЇ І. В. ЖИЛЕНКО
(особливості авторської свідомості, провідні мотиви, жанрово-стильові домінанти)
2.1. Творча особистість Ірини Жиленко у літературному дискурсі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
2.2. Жанрово-стильова своєрідність збірки поезій «Євангеліє від ластівки»
2.3. Засоби образності у структурі поетичного тексту
2.4. Домінантні мотиви та образи поетичної творчості мисткині
2.4.1. Біблійний фон та трансформація біблійних концептів у творчості
2.4.2. Візія митця
2.4.3. Національно-естетичні концепти творчості
2.4.4. Поезія «приватного життя»
2.5. Літературні маски у творчості Ірини Жиленко
2.6. Поеми І. Жиленко в контексті ліро-епічного жанру. Художня своєрідність поеми «Відпустка у серпні»
2.7.Соціальна проблематика поеми «Тихе віяння»
2.8. Життєвий контекст поеми «Іллюзіон»
Висновки до розділу
РОЗДІЛ ІІІ
БІОГРАФІЧНИЙ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ
КНИГИ СПОГАДІВ «HOMO FERIENS»
3.1. Спогади як різновид літератури non-fi ction
3.1.1.Історія та різновиди документалістики
3.1.2. Мемуари в українській літературі
3.1.3. Епістолярний любовний роман І.Жиленко
3.2. Епістолярний портрет І. В. Жиленко
3.3. Епістолярні портрети сучасників
3.4. Колективний портрет доби
Висновки до розділу

РОЗДІЛ IV
КНИГА СПОГАДІВ «НOMO FERIENS» ЯК ХУДОЖНІЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
4.1. Стильові особливості твору
4.1.1. Лексико-стилістичні особливості книги спогадів
4.2. Особливості суспільної та літературно-критичної позиції мисткині
4.3. Естетико-філософські концепти творчості
Висновки до розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ