• banner11.png
  • banner12.png

Новинка

 Печать  E-mail

Категория: Новости издательства

Мазепова О.В.

Внутрішній світ людини у перському лінгвоментальному просторі: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 440 с.

ISBN 978-966-489-336-4

Мова видання: українська

Монографія становить виконане з позицій когнітивної лінгвістики дослідження мовної концептуалізації декількох фрагментів внутрішнього світу людини у перському лінгвоментальному просторі.

Уперше в українській іраністиці висвітлено етнокультурну специфіку вербальної репрезентації таких загальнолюдських, або універсальних концептів, як ДУША, ДУХ, СЕРЦЕ, емотивних концептів РАДІСТЬ, СУМ, СТРАХ, аксіологічних концептуальних опозицій добро-зло, правда-неправда, свій-чужий у перській мові. Значну увагу в монографії приділено системі прецедентних феноменів та етнокультурних стереотипів, притаманних перській лінгвокультурі. Широке застосування у роботі знайшов психолінгвістичний експеримент, проведений з носіями перської мови.

Для іраністів, мовознавців, усіх, хто цікавиться питаннями мовної концептуалізації світу в різних лінгвокультурах та іншими крос-культурними студіями.

ЗМIСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні засади дослідження перського лінгвоментального простору: лінгвокогнітивний підхід
1.1. Когнітивна лінгвістика в західній та українській науці: дві лінії розвитку
1.1.1. Становлення когнітивної лінгвістики як складової інтегральної когнітивної науки у США
1.1.2. Розвиток і специфіка лінвгокогнітивних досліджень на теренах пострадянського простору
1.2. Концептуальний аналіз як основний інструмент лінгвокогнітивного дослідження
1.2.1. Провідні методи дослідження мовних явищ в зарубіжній когнітивній лінгвістиці
1.2.2. Дослідження концептів у східнослов’янській лінгвістичній науці
1.3. Внутрішній світ людини як об’єкт лінгвокогнітивного дослідження
1.3.1. Тріада мова – мислення – свідомість у дослідженні перського лінгвоментального простору
1.3.2. Методика дослідження внутрішнього світу людини у перському лінгвоментальному просторі
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Концепти جان jān ДУША, روح ruh ДУХ, دل del СЕРЦЕ у перському лінгвоментальному просторі
2.1. Універсальні концепти ДУША / ДУХ в перській лінгвокультурі: специфіка мовної концептуалізації в синхронії та діахронії
2.1.1. Концепти جان jān ДУША, روح ruh ДУХ за даними перських лексикографічних джерел та фразеології
2.1.1.1. Концепт جان jān ДУША
2.1.1.2. Концепт روح ruh ДУХ
2.1.2. Концепти ДУША / ДУХ в давньоіранській та середньовічній релігійно-філософській традиції
2.1.3. Концепти جان jān ДУША, روح ruh ДУХ, روان ravān ДУША / ДУХ за результатами психолінгвістичного експерименту
2.1.3.1. Концепт جان jān ДУША
2.1.3.2. Концепт روح ruh ДУХ
2.1.3.3. Концепт روان ravān ДУША / ДУХ
2.2. Перський концепт دل del СЕРЦЕ як ключовий концепт внутрішнього світу людини
2.2.1. Концепт دل del СЕРЦЕ як центр емоційного та інтелектуального життя людини
2.2.2. Серце в системі інших соматизмів у перській мові
2.2.3. Метафорична репрезентація концепту دل del СЕРЦЕ в перській мові
2.2.4. Концепт دل del СЕРЦЕ за результатами психолінгвістичного експерименту
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. Мовна концептуалізація ключових емотивних концептів у перському лінгвоментальному просторі
3.1. Коди культури та мовна концептуалізація емоцій у перській мові
3.1.1 Концепти РАДІСТЬ, СУМ
3.1.2. Концепт СТРАХ
3.2. Метафорична та метонімічна концептуалізація базових емоцій у перській мові
3.2.1. Концепти РАДІСТЬ, СУМ
3.2.2. Концепт СТРАХ
3.3. Синтаксичний рівень концептуалізації психоемоційних станів у перській мові
Висновки до розділу 3
РОЗДІЛ 4. Мовна концептуалізація ключових аксіологічних концептів у перському лінгвоментальному просторі
4.1. Прецедентні феномени у структурі перської мовної свідомості
4.1.1. Прецедентні ситуації
4.1.2. Прецедентні тексти
4.1.3. Прецедентні висловлювання
4.1.4. Прецедентні імена
4.2. Бінарні опозиції як форма існування аксіологічних концептів у свідомості людини
4.2.1. Етичні концепції добра і зла, правди і неправди за давньоіранською зороастрійською традицією
4.2.2. Концептуальні опозиції добро – зло, правда – неправда у сучасній перській мовній свідомості
4.2.2.1. Опозиція خوبی xubi – بدی badi / добро – зло
4.2.2.2. Опозиція راستی rāsti – دروغ doruq / правда – неправда
4.2.2.3. Опозиція راست rāst – چپ čap / правий – лівий
4.3. Специфіка мовної концептуалізації опозиції свій – чужий у перській лінгвокультурі
4.3.1. Репрезентація опозиції свій – чужий засобами перської фразеології
4.3.2. Опозиція свій – чужий у перській пареміології
4.3.3. Опозиція خودی xodi – غريبه qaribe / свій – чужий за даними психолінгвістичного експерименту
Висновки до розділу 4
РОЗДІЛ 5. Функціонування етнокультурних стереотипів у перському лінгвоментальному просторі
5.1. Феномен стереотипу та його місце у структурі мовної свідомості
5.2. Перські етнокультурні стереотипи за даними фразеології та анкетування
5.2.1. Стереотипи-образи у перській фразеології
5.2.2. Стереотипні еталони-образи у структурі перських вільних порівняльних конструкцій
5.2.3. Сукупний національний автостереотип іранця за даними анкетування
5.3. Стереотипні моделі поведінки у структурі перської комунікативної особистості
5.3.1. Поняття мовної та комунікативної особистості в сучасних лінгвістичних дослідженнях
5.3.2. Етноспецифічні стереотипи поведінки у складі перської концептосфери ввічливості تعارف ta’ārof
5.3.2.1. "Свій" та "чужий" простір у системі іранської комунікації
5.3.2.2. Культурна схема آبرو āberu
5.3.2.3. Культурна схема شکسته نفسی šekastenafsi
5.3.2.4. Культурна схема رودربايستی rudarbāyesti
Висновки до розділу 5
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Анонсы

Форма входа

Наши контакты

Почтовый адрес: 04080, г. Киев-80, а/я 41

Телефоны:

По вопросам издания книг: +38 (044) 227-38-86

По всем вопросам конференции "Язык и Культура"+38 (044) 227-38-22, +38 (044) 227-38-48

По вопросам заказа и покупки книг: +38 (044) 501-07-06, +38 (044) 227-38-28

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по вопросам издания и покупки книг), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по поводу конференции "Язык и Культура")

© Бураго, 2017 

.