• banner11.png
  • banner12.png

Новинка

 Печать  E-mail

Категория: Новости издательства

Тараненко О. О.

Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ — ХХІ ст.) : Монографія / О. О. Тараненко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. — 248 с.

ISBN 978-966-489-283-1

 

У монографії розглядається дія актуалізованих структурно-семантичних моделей словотворення сучасної української літературної мови (друга половина 80-х років ХХ — початок ХХІ ст.) — як наслідок значної активізації в цей період таких визначальних чинників номінативно-словотворчих процесів, як, з одного боку, потреба в істотному оновленні комплексу номінативних засобів мови у зв’язку з оновленням кола понять, що потребують мовного вираження, та фокусуванням пріоритетної уваги суспільства на нових соціальних цінностях, а з другого, — потреба в дальшому коригуванні (нормуванні та систематизації) різних сегментів словотвірної структури української літературної мови. 

Для мовознавців — науковців і викладачів, студентів-філологів, учителів і широкого кола тих, хто цікавиться проблемами сучасного стану української літературної мови та тенденціями її розвитку.

ЗМIСТПередмова
І. Моделі словотворення сучасної української мови як віддзеркалення нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства
1. Вступні зауваження
2. Складні слова (композити, юкстапозити, абревіатури)
2.1. Утворення з компонентами україно-, націє-, нац-, державо-, держ-, комуно-, імпер-, з компонентами законо-, право-, з компонентами євро-, бого- та деякими ін.
2.2. Утворення з компонентами бізнес-, еко-, відео-, нарко-, інтернет-, шоу-, секс-, з компонентами нано-, топ-, мега-, мульти-, експрес- та ін.
2.3. Утворення з компонентами екс- і нео-, ново-
2.4. Утворення з компонентами псевдо-, лже-, квазі-
2.5. Утворення з компонентом само-
2.6. Утворення з компонентом -гейт
3. Префіксація
3.1. Утворення з префіксом за-
3.2. Утворення з префіксами де(з)- / зде-, роз-, від- і зне-
3.2.1. Утворення з префіксами де(з)- / зде-
3.2.2. Утворення з префіксом роз-
3.2.3. Утворення з власне українськими префіксами від- і зне-
3.3. Утворення з префіксами пере- і ре-
3.3.1. Утворення з префіксом пере- зі значенням повторення дії інакше, по-новому
3.3.2. Утворення з префіксом ре- зі значеннями а) повторення дії інакше або б) відновлення попереднього стану
3.4. Утворення з префіксом недо-
3.5. Утворення з префіксами не- і між-
3.5.1. Утворення з префіксом не-
3.5.2. Утворення з префіксом між-
3.6. Утворення з префіксами про- — анти-, проти-
3.7. Утворення з префіксами до-, перед- — пост-, після-, по-
3.8. Утворення з префіксами супер-, над-, най-, гіпер- і ультра-
4. Суфіксація іменників
4.1. Суфіксальна фемінізація (моція)
4.2. Іменники на -и(і)з-ація, -ація
4.3. Іменники із суфіксом -щин-а
4.4. Іменники із суфіксом -ість
4.5. Іменники із суфіксом -іад-а(-іяд-а)
4.6. Іменники із суфіксом -ик(ік)-а
4.7. Іменники із суфіксом -к-а (як наслідок стягнення розгорнутіших назв)
5. Інші моделі творення іменників
6. Вербалізація ініціальних абревіатур
7. Суфіксація відносних прикметників
ІІ. Моделі словотворення сучасної української мови в аспекті її системно-нормотворчих тенденцій
1. Вступні зауваження
2. Іменники
А. Сфера позначення осіб
2.1. Суфіксальна фемінізація (моція)
2.2. Активізація вживання і творення іменників із суфіксом -льник
2.3. Активізація тенденції до усунення іменників із суфіксом -чик(-щик)
2.4. Активізація вживання і творення іменників із суфіксом -увач
2.5. Активізація кількох менш продуктивних словотвірних типів
2.5.1. Уживання і творення іменників із суфіксом -ант(-янт)
2.5.2. Уживання і творення іменників із суфіксом -овець
2.5.3. Уживання збірних іменників із суфіксом -ств-о
2.5.4. Уживання демінутивних іменників жін. р. із суфіксом -ц-я
Б. Сфера позначення неістот
2.6. Активізація вживання і творення віддієслівних іменників — назв дії (стану) на -нн-я і/або безсуфіксного словотворення
2.7. Активізація вживання і творення іменників із суфіксом -(н)ицтв-о
2.8. Активізація вживання і творення іменників із суфіксом -івк-а
2.9. Активізація вживання і творення іменників на -óв-ання
2.10. Активізація вживання і творення двох типів складних іменників (з другим компонентом -гін і з першим компонентом багато-)
3. Прикметники
3.1. Активізація вживання і творення віддієслівних прикметників із суфіксом -льн-ий
3.2. Активізація вживання і творення прикметників із суфіксом -ницьк-ий
3.3. Активізація вживання і творення прикметників зі структурним компонентом -ій-
3.4. Активізація вживання і творення прикметників із суфіксом -ов-ий (у конкуренції з формами на -очн- / -ечн-)
3.5. Активізація вживання і творення прикметників із суфіксами -ов-ий / -ев-ий
3.6. Активізація вживання і творення прикметників із суфіксом -ч-ий
3.7. Активізація вживання і творення прикметників на -ат-ивн-ий
3.8. Активізація творення типів віддієслівних прикметників з протилежними значеннями — а) «здатний підлягати відповідній дії» і б) «здатний бути суб’єктом відповідної дії»
3.9. Складні прикметники (з першим компонентом внутрі- і з суфіксоїдами -подіб-ний, -вид-ний)
3.10. Активізація вживання і творення присвійних прикметників
4. Прикметники і прислівники
4.1. Активізація вживання і творення якісних прикметників і прислівників з префіксом за- (із загальним значенням «з наявністю певної ознаки більше, ніж звичайно або потрібно»
4.2. Активізація вживання і творення композитів з першим компонентом що-
5. Прислівники
5.1. Активізація вживання і творення складних безсуфіксних прислівників
5.2. Активізація вживання і творення прислівників, утворених за зразком вперше, вдруге, втретє
5.3. Активізація вживання прислівника вочевидь
5.4. Розширення кількісно невеликої групи прислівників міри та ступеня (завдальшки, завважки)
5.5. Активізація вживання і творення прислівників на -о від відносних прикметників
5.6. Активізація вживання і творення прислівників з префіксом на-
6. Дієслова
6.1. Активізація тенденцій до формально-структурного розмежування значень недок. і док. в. у двовидових дієсловах і ширше — взагалі до префіксальної перфективації дієслів недок. в. і суфіксальної імперфективації дієслів док. в.
6.1.1. Тенденції до перфективації
6.1.2. Тенденції до імперфективації
6.2. Активізація вживання і творення дієслів з префіксами у- / уне- та по-
6.3. Активізація вживання і творення дієслів з усуненням суфікса іншомовного походження -ир-(-ір-)
6.4. Активізація творення дієслів на -іювати, похідних від іменників на -(ц)ія
6.5. Активізація вживання і творення пасивних дієприкметників док. і недок. в.
7. Нормотворче «вирівнювання» в межах словотвірних парадигм
8. Розбудова словотвірних парадигм — на засадах як їхньої повноти, так і регулярності творення їхніх компонентів
8.1. Тенденції до активізації використання віддієслівних іменників зі значенням процесуальності та до чіткішого їх розмежовування за значенням завершеності / незавершеності дії
8.2. Тенденція до формально-словотвірного розмежовування віддієслівних іменників зі значенням завершеного процесу і значеннями його наслідків
8.3. Тенденція до якомога повнішого та чітко регульованого номінативного охоплення сфери значень активних і пасивних дієприкметникових форм
8.4. Проекти структурної розбудови на принципово вдосконалених засадах словотвірної системи української мови (зауваження загального плану)
Висновки
Умовні скорочення

Анонсы

Форма входа

Наши контакты

Почтовый адрес: 04080, г. Киев-80, а/я 41

Телефоны:

По вопросам издания книг: +38 (044) 227-38-86

По всем вопросам конференции "Язык и Культура"+38 (044) 227-38-22, +38 (044) 227-38-48

По вопросам заказа и покупки книг: +38 (044) 501-07-06, +38 (044) 227-38-28

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по вопросам издания и покупки книг), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по поводу конференции "Язык и Культура")

© Бураго, 2017 

.