• banner11.png
  • banner12.png

Методика формування мовленнєвих компетентностей

 Печать  E-mail

Категория: Новости издательства

Методика формування мовленнєвих компетентностей: теорія та практика (на ма- теріалі східних мов): Посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Асадчих О.В., Смовженко Л.Г. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 192 с.

ISBN 978-617-7349-12-8

Мова видання: українська

Посібник адресовано студентам-філологам та викладачам східних мов. Його мета – розкрити питання теорії та практики викладання східних мов у вищих навчальних закла- дах України, ознайомити з головними компонентами теорії сучасного навчання східних мов і на цій основі навчити використовувати теоретичні знання для вирішення практич- них завдань викладання та навчання східних мов, розкрити сучасні тенденції в навчанні японської, китайської та корейської мов як у нашій країні, так і за її межами, допомогти зрозуміти специфіку формування мовленнєвих умінь в процесі навчання японської, ки- тайської та корейської мов. Посібник відповідає змісту курсу методики викладання іноземних мов у вищих на- вчальних закладах.

ЗМIСТ

ПЕРЕДМОВА
ЧАСТИНА I. Теоретичні основи навчання східних мов у вищих навчальних закладах України
Розділ 1
Східна мова як навчальний предмет у вищих навчальних закладах
1.1. Сучасні тенденції навчання іноземних мов в Україні
1.2. Специфіка предмета «Східна мова у вищих навчальних закладах України»
1.2.1. Сучасні підходи до навчання корейської мови
1.2.2. Сучасні підходи до навчання японської мови
1.2.3. Сучасні підходи до навчання китайської мови
1.3. Зміст програми курсу «Практичний курс східної мови» для студентів КНУ імені Тараса Шевченка ОР «Бакалавр» (на матеріалі японської мови)
Рекомендована література до Розділу 1
Розділ 2
Система навчання східних мов
2.1. Визначення поняття «система навчання східних мов»
2.2. Цілі навчання східних мов
2.3.Зміст навчання східних мов
2.4. Принципи навчання східних мов
2.5. Засоби навчання східних мов
2.6. Проблема навичок і вмінь мовлення в процесі навчання іноземних мов
Рекомендована література до Розділу 2
ЧАСТИНА ІІ
Методика формування східномовних мовленнєвих компетентностей
Розділ 3
Методика формування східномовної компетентності в аудіюванні
3.1. Загальні вимоги до східномовної компетентності в аудіюванні
3.2. Труднощі сприймання висловлювань східними мовами на слух
3.3. Види вправ для навчання східномовного аудіювання
3.4. Організація роботи над текстом для аудіювання
3.5. Типові вправи для контролю сформованості компетентності східномовного аудіювання
Рекомендована література до Розділу 3
Розділ 4
Методика формування східномовної компетентності в говорінні
4.1. Загальні вимоги до східномовної компетентності в говорінні
4.2. Особливості навчання монологічного східномовного мовлення
4.3. Особливості навчання діалогічного східномовного мовлення
4.4. Особливості навчання полілогічного східномовного мовлення
4.5. Типові вправи для контролю сформованості компетентності східномовного говоріння
Рекомендована література до Розділу 4
Розділ 5
Методика формування компетентності в читанні
5.1. Загальні вимоги до східномовної компетентності в читанні. Читання як вид мовленнєвої діяльності
5.2. Навчання техніки читання
5.3. Види читання. Особливості навчання різних видів та моделей читання східними мовами
5.4. Типові вправи для контролю сформованості компетентності східномовного читання
Рекомендована література до Розділу 5
Розділ 6
Методика формування східномовної компетентності в письмі
6.1. Психофізіологічні механізми письма
6.2. Цілі навчання східномовного письма у вищих навчальних закладах
6.3. Навчання техніки східномовного письма
6.4. Навчання східномовного писемного мовлення
6.5. Типові вправи для контролю сформованості компетентності східномовного письма
Рекомендована література до Розділу 6

Анонсы

Форма входа

Наши контакты

Почтовый адрес: 04080, г. Киев-80, а/я 41

Телефоны:

По вопросам издания книг: +38 (044) 227-38-86

По всем вопросам конференции "Язык и Культура"+38 (044) 227-38-22, +38 (044) 227-38-48

По вопросам заказа и покупки книг: +38 (044) 501-07-06, +38 (044) 227-38-28

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по вопросам издания и покупки книг), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по поводу конференции "Язык и Культура")

© Бураго, 2017 

.