• bannerua11.png
  • bannerua12.png

МЕТОДОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

 Друк  E-mail

Категорія: Новини видавництва

Бондаренко І.П., Комарницька Т.К., Семенко С.М.

МЕТОДОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ : Навчальний посібник для студентів-японістів. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 412 с.

ISBN 978-966-489-432-3

Навчальний посібник адресується студентам-японістам вищих навчальних закладів України, які опановують як теоретичний, так і практичний курси художнього перекладу. Окрім суто теоретичних положень перекладознавства, він містить розділи, присвячені висвітленню лексичних, граматичних, стилістичних труднощів художнього перекладу прозових і поетичних японських текстів, проблемам перекладу фразеологізмів, описовий перелік типових помилок перекладачів тощо. Як додаток до навчального посібника за люб’язної згоди авторів наводяться статті відомих українських лінгвістів проф. О.О. Селіванової та проф. Л.В. Коломієць, які містять надзвичайно цінний матеріал, пов’язаний із загальною проблематикою посібника. 

ЗМIСТ

Розділ 1. Художній переклад і його місце у теорії перекладу
Поняття тексту
Проблема типології текстів
Одиниці тексту
Цілісність і зв’язність тексту
Особливості художнього тексту у перекладному аспекті
Поняття фонових знань
Художній стиль
Види і жанри художніх творів
Способи перекладу художнього твору
Перекладацькі трансформації у художньому перекладі
Теорії художнього перекладу
Розділ 2. Лексичні труднощі художнього перекладу
Лексичні одиниці як носії різних видів інформації у художньому творі
Проблема відтворення власних назв у художньому перекладі
Проблема безеквівалентної лексики і реалій у художньому перекладі
Відтворення діалектного і просторічного мовлення у перекладі
Вульгаризми, жарґон, сленґ і арґо у художньому творі та проблема їхнього відтворення у перекладі
Особливості перекладу застарілої та книжної лексики
Проблема перекладу авторських неологізмів у художньому творі
Проблема перекладу ономатопоетизмів
Розділ 3. Способи перекладу фразеологізмів у художньому тексті
Фразеологічні способи перекладу фразеологізмів
Нефразеологічні способи перекладу фразеологізмів
Етнокультурна специфіка японської фразеології як перекладацька проблема
Розділ 4. Граматичні труднощі перекладу художнього тексту
Морфологічні перекладацькі трансформації
Синтаксичні перекладацькі трансформації
Проблема граматичної синонімії в японській мові
Розділ 5. Стилістичні проблеми перекладу художнього тексту
Звукосимволізм як перекладацька проблема
Лексичні та лексико-стилістичні засоби та прийоми
увиразнення змісту і проблеми їхнього перекладу
Проблема перекладу метафор у художньому творі
Проблема перекладу художніх порівнянь
Переклад епітетів у художньому творі
Переклад уособлень
Відтворення метонімії у перекладі
Переклад синекдохи
Проблема перекладу каламбурів та гри слів
Переклад ненормативного і дитячого мовлення
Синтаксичні засоби стилізації змісту художнього тексту
Проблема відтворення індивідуального стилю письменника у перекладі
Розділ 6. Культура мови перекладача
Не забуваймо про чергування у – в, і – й – та
Багатостраждальна літера ґ
Наслідки утисків української мови
Міжмовна російсько-українська омонімія / паронімія
і проблеми, пов’язані з ними
Коли одному російському слову відповідає кілька українських
із дещо відмінними значеннями
Кострубаті кальки з російської
Українські слова, які чомусь уживають не у властивому
їм значенні
Не плутаймо пароніми, як це колись робила
місіс Малапроп у комедії Річарда Шерідана
Не лінуймося добирати питомо українські фразеологізми
Не забуваймо про кличний відмінок
Правильні українські назви, про які не всі здогадуються
Підсумкове завдання (переклад оповідання 美しさ
Банани Йошімото)
Розділ 7. Проблеми японсько-українського
й українсько-японського поетичного перекладу
Проблеми перекладу класичної японської поезії
Творчість Тараса Шевченка в системі вартісних орієнтацій японської поезії
Спсок використаних джерел
Додатки:
Коломієць Л.В. Історичне картування
українського перекладацького процесу 1920-30-х років
Селіванова О.О. Нова класифікація перекладацьких трансформацій
Селіванова О.О. Мовні засоби сугестивного впливу в українських перекладах японських хайку

Наші контакти

Поштова адреса: 04080, г. Київ-80, а/с 41

Телефони:

З питань видання книг: +38 (044) 227-38-86

З усіх питань, щодо конференції "Мова і Культура"+38 (044) 227-38-48

З питань замовлення та покупки книг: +38 (044) 501-07-06, +38 (044) 227-38-28

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (з питань видання i покупки книг), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (з приводу конференції "Мова і Культура")

 

© Бураго, 2017