• bannerua11.png
  • bannerua12.png

ОНОМАТОПЕЇЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ (2)

 Друк  E-mail

Категорія: Новини видавництва

Кобелянська О.І.

ОНОМАТОПЕЇЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 276 с.

ISBN 978-617-7349-57-9

Монографія присвячена комплексному дослідженню ономатопеїчної системи сучасної японської мови – однієї з найбагатших на звуконаслідувальну лексику мов світу. Окрім традиційної лінгвістичної проблематики, пов’язаної з питанням категоріально-синкретичної таксонімії таких слів, зокрема особливостями типології та класифікації японської ономатопеїчної лексики, в монографії детально розглянуто семасіологічний аспект цієї проблеми, з’ясовано особливості вокального й консонантного звукосимволізму, виокремлено й описано фоностилістичні функції ономатопів у японській художній літературі, встановлено ступінь використання такого роду лексичних одиниць у текстах, що належать до різних функціональних стилів мовлення, а також з позицій сучасної лінгвопрагматики розглянуто низку актуальних перекладо знавчих, лексикографічних та лінгводидактичних питань, що стосуються принципів перекладу, відбору і включення звуконаслідувальної лексики до сучасних вітчизняних підручників з японської мови, посібників, словників тощо. 

ЗМIСТ

ПЕРЕДМОВА I ТИПОЛОГІЯ ЗВУКОНАСЛІДУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА ЯПОНСЬКІЙ ЛІНГВІСТИЦІ (таксономічний аспект)
1. Визначення ономатопеї як мовного явища та історія її дослідження в європейському і вітчизняному мовознавстві
2. Ономатопея в японській лінгвістиці
3. Ономатопеїчна лексика як предмет лінгвістичного дослідження
4. Особливості класифікації ономатопеїчної лексики в японській лексикографії
5. Морфологічна структура японської редуплікованої і нередуплікованої ономатопеїчної лексики
6. Структурно-морфологічні особливості японської редуплікованої ономатопеїчної лексики
7. Структурно-морфологічні особливості японської нередуплікованої ономатопеїчної лексики
8. Компаративний аналіз японської та європейської ономатопеїчних систем
II
СЕМАСІОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНСЬКОЇ ОНОМАТОПЕЇЧНОЇ ЛЕКСИКИ
9. Фонетична вмотивованість ономатопеїчної лексики як проблема сучасної семасіології
10. Евристичне сприйняття семантики звуконаслідувань (на матеріалі української і японської мов)
11. Діахронічні зміни в семантиці японської ономатопеїчної лексики
12. Звукопис і фоностилістичні функції японської ономатопеїчної лексики в літературно-художньому тексті (на матеріалі японської класичної поезії)
13. Ономатопея і звуковий символізм
14. Особливість і універсальність японського вокального та консонантного звукосимволізму (на матеріалі японської та європейської поезії)
15. Вокальний звукосимволізм японської ономатопеїчної лексики
16. Консонантний звукосимволізм японської ономатопеїчної лексики
III
КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯПОНСЬКОЇ ОНОМАТОПЕЇ (лінгводидактичний аспект)
17. Комунікативний потенціал і критерії відбору японської ономатопеїчної лексики в лінгводидактичних цілях
18. Проблеми перекладу японської ономатопеїчної лексики
19. Макро- та мікроструктурні характеристики японсько-українського словника ономатопеїчної лексики
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК А. Список ономатопеїчної лексики, рекомендованої для активного засвоєння іноземцями, які вивчають японську мову
ДОДАТОК Б. Список ономатопеїчної лексики, рекомендованої для активного і пасивного засвоєння іноземцями, які вивчають японську мову
SUMMARY

Наші контакти

Поштова адреса: 04080, г. Київ-80, а/с 41

Телефони:

З питань видання книг: +38 (044) 227-38-86

З усіх питань, щодо конференції "Мова і Культура"+38 (044) 227-38-48

З питань замовлення та покупки книг: +38 (044) 501-07-06, +38 (044) 227-38-28

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (з питань видання i покупки книг), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (з приводу конференції "Мова і Культура")

 

© Бураго, 2017