• banner11.png
  • banner12.png

Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства

 Печать  E-mail

Категория: Новости издательства

Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства: Зб. наук. праць. – К., 2015. – 328 с.

ISBN 978-966-489-254-1

Язык издания: украинский

 Збірник наукових праць, підготовлений Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, висвітлює роль спадщини видатного славіста другої половини XIX – початку XX століття Ватрослава Ягича в розвитку східнослов'янської і світової славістики, його внесок у координацію наукової роботи всіх слов’янських країн. Статті, представлені в збірнику, розкривають визначальні риси мовознавчої діяльності Ягича в проекції на проблеми сучасної лінгвістики і репрезентують у зв’язку з цим актуальні питання історії славістики, історії української літературної мови, історії російської літературної мови, а також сучасних української, російської та білоруської мов.

ЗМIСТ

Ягич И.В.
Введение [к курсу лекций по исторической грамматике русского языка].
Підготовка тексту і примітки В.Ю. Франчук
Burkhardt H.
W 175 rocznicę urodzin Vatroslava Jagicia
Воронич Г.В.
Рецепції Кирило-Мефодіївської мовної традиції в Україні XV ст.: особливості перекладу Четьї Мінеї 1489 р.
Гальчук І.Ю.
Питання української акцентології в працях Ватрослава Ягича
Іваненко О.В.
Купала: еволюція образу в еволюциях слова
Иорданиди С.И.
Критическое наследие Ватрослава Ягича
Klimek J.
Defi niowanie pojęć religijnych w «Lithosie» Piotra Mohyły
Коваленко К.И.
Сопроводительные статьи азбуковников XVI–XVII вв.: грамматические сочинения
Лазаренко О.М.
Польська лексикографічна традиція ХІХ століття у науковому доробку Ватрослава Ягича
Лучик В.В.
Походження деяких власних назв, пов’язаних з Ватрославом Ягичем
Макаров В.И.
И.В. Ягич и А.А. Шахматов
Марченко Т.Я.
Інтерпретація історії хорватської мови Ватрославом Ягичем у контексті сучасних досліджень
Нікалаева В.М.
Словаўтваральны аспект вывучэння поўна- і няпоўнагалоснакаранёвай лексікі сучасных рускай і беларускай літаратурных моў
Палящук Н.В.
Прыходна-расходныя кнігі горада Магілёва: структура і лексічны склад
Пархоменко Ірина
Особливості німецькомовного оригіналу дисертації Івана Яковича Франка
Радзієвська Т.В.
Критико-аналітичний стиль Ватрослава Ягича: комунікативний суб’єкт тексту та категорія оцінки
Скляренко В.Г.
Про одне з паралельних місць у житіях Костянтина і Мефодія
Скопненко О.І.
Ватрослав Ягич і білорусько-український контекст (етюди про зовнішні чинники нормалізації та кодифікації нових слов’янських літературних мов)
Степанов Є.М.
Наукові ідеї Ватрослава Ягича в розвитку Одеської філологічної школи
Федонюк В.Є.
Проблеми богемістики у колі інтересів Ватрослава Ягича
Храковский В.С.
Плюсквамперфект и конструкция с частицей было в восточнославянских языках
Черниш Т.О.
Polonica в «Истории славянской филологии» Ватрослава Ягича
Шевченко Л.І.
Дискусії про літературну мову в славістиці: Ватрослав Ягич, Іван Франко, Крсте Місірков
Ярмоленко Э.В.
З назіранняў над лексікай «Жыція Еўфрасінні Полацкай» (па спісах рэдакцыі Зборнікаў змешанага складу і Рэдакцыі Вялікіх Міней Чэцціх мітрапаліта Макарыя)

Анонсы

Форма входа

Наши контакты

Почтовый адрес: 04080, г. Киев-80, а/я 41

Телефоны:

По вопросам издания книг: +38 (044) 227-38-86

По всем вопросам конференции "Язык и Культура"+38 (044) 227-38-22, +38 (044) 227-38-48

По вопросам заказа и покупки книг: +38 (044) 501-07-06, +38 (044) 227-38-28

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по вопросам издания и покупки книг), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по поводу конференции "Язык и Культура")

© Бураго, 2017 

.