• banner11.png
  • banner12.png

Перекладацька рецепція сучасної американської поезії

 Печать  E-mail

Категория: Новости издательства

Пермінова А.В.

Перекладацька рецепція сучасної американської поезії: монографія / А.В. Пермінова. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 352 с.

ISBN 978-966-489-329-6

Мова видання: українська

Робота присвячена висвітленню соціокультурних особливостей міжлітературного засвоєння американської поезії в Україні як процесу та результату перекладацької рецепції. Дослідження виконане у руслі постколоніальних студій і є синергетичним поєднанням культурологічного, соціологічного, прагматичного та семіотичного підходів до вивчення як загальнотеоретичних питань сучасного перекладознавства, так і конкретних параметрів міжкультурної, міжмовної та міжособистісної взаємодії у стереоскопічному просторі поетичного перекладу. Для науковців, перекладачів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами теорії та практики перекладу.

ЗМIСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.Перекладацька рецепція як форма міжкультурного засвоєння поетичних творів
1.1. Теоретичні засади рецептивної теорії перекладу
1.1.1. Переклад у світлі рецептивної естетики
1.1.2. Екстраполяція принципів рецептивної естетики на перекладознавчий ґрунт
1.2. Поезія як об’єкт перекладацької рецепції
1.2.1. Теоретичні засади поетичного перекладу
1.2.2. Діалектика поетичного перекладу
1.3. Соціокультурні параметри міжлітературного засвоєння
1.3.1. Перекладацька рецепція в умовах колоніалізму
1.3.2. Перекладацька рецепція в умовах постколоніалізму
1.4. Особливості засвоєння американської поезії в Україні
1.4.1. Асимптотичність сучасної американської та української поезії
1.4.2. Динаміка української перекладацької рецепції американської поезії
Висновки до розділу
РОЗДІЛ 2. Дослідницький інструментарій рецептивної теорії перекладу
2.1.Методологічне обґрунтування рецептивної теорії перекладу
2.2. Прагмасинергетичний підхід
2.2.1.Синергетична парадигма рецептивної теорії перекладу
2.2.2 Прагматична парадигма рецептивної теорії перекладу
2.3. Методологія метадискурсної множинності
2.4. Методологічна панорама алгоритму дослідження
2.4.1. Концепція, гіпотеза та методи
2.4.2. Механізм реалізації алгоритму дослідження
2.4.2.1. Особливості застосування стереоскопічного аналізу у руслі прагмасинергетичного підходу
2.4.2.2. Особливості застосування варіативної моделі
Висновки до розділу
РОЗДІЛ 3. Стереоскопічний аналіз перекладацької рецепції творів американських поетів
3.1. «Аксіологічна суголосність» як принцип конструювання метапоетичних проектів
3.1.1.Асимптотичність соціокультурно-конвергентних перекладацьких проектів
3.1.2. Асимптотичність соціокультурно-дивергентних перекладацьких проектів
3.1.3. Асимптотичність різномовних перекладацьких проектів
3.2. Стереоскопічний аналіз (СА) перекладацьких проектів
3.2.1. СА соціокультурно-конвергентних перекладацьких проектів
3.2.2.СА соціокультурно-дивергентних перекладацьких проектів
3.2.3. СА різномовних перекладацьких проектів
Висновки до розділу
РОЗДІЛ 4. Панорама перекладацьких рішень при реструктуруванні джерельних значеннєво-смислових єдностей
4.1. Варіативність перекладацьких рішень
4.2. Прояви метадискурсного ізоморфізму
4.2.1.Комплементарна дивергентність (метонімічність)
4.2.2. Асимптотичність перекладацьких рішень (синонімічність)
4.3. Девіантність як прояв метадискурсного аломорфізму
4.3.1. Стохастична девіантність (хибнотлумачення)
4.3.2. Інтенціональна девіантність
Висновки до розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ТА ДОВІДКОВИХ ДЖЕРЕЛ

Анонсы

Форма входа

Наши контакты

Почтовый адрес: 04080, г. Киев-80, а/я 41

Телефоны:

По вопросам издания книг: +38 (044) 227-38-86

По всем вопросам конференции "Язык и Культура"+38 (044) 227-38-22, +38 (044) 227-38-48

По вопросам заказа и покупки книг: +38 (044) 501-07-06, +38 (044) 227-38-28

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по вопросам издания и покупки книг), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по поводу конференции "Язык и Культура")

© Бураго, 2017 

.