• banner11.png
  • banner12.png

Теоретична граматика індонезійської мови

 Печать  E-mail

Категория: Новости издательства

Хімаван Прабово

Теоретична граматика індонезійської мови : підручник / Хімаван Прабово. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 312 с.

ISBN 978-617-7349-41-8

Мова видання: українська, індонезійська

Підручник «Теоретична граматика індонезійської мови» складається з 17 тем, які охоплю ють галузі морфології та синтаксису. Обидва розділи граматики представле- ні теоретично так, що студенти набувають не тільки знання про частини мови і бу- дову речення, а й про морфологічний процес словотворення і синтаксис у структурі речення індонезійської мови. Виклад теоретичного матеріалу підручника базується на авторському підході до викладання індонезійської мови для українських студен- тів. У кінці підручника представлені завдання для вправ і ключі відповідей для са- моконтролю. Отже, після опрацювання цієї книги очікується, що студенти здобудуть не тільки теоретичні знання з граматики індонезійської мови, а і зможуть розвинути творчі та аналітичні здібності для подальшого ретельного вивчення і дослідження індонезійської мови.

Підручник «Теоретична граматика індонезійської мови» призначений для ви- користання українськими студентами у ВНЗ філологічного спрямування за спеціаль- ністю «індонезійська мова та література».

ЗМIСТ

ВСТУП
ТЕМА 1 Структура / Модель простого речення
1.1 Моделі простого речення
1.2 Заперечне речення
1.3 Питальне речення
1.4 Безафіксне дієслово та дієслово ADALAH-MERUPAKAN
1.5 Дієслово ADALAH-MERUPAKAN
ТЕМА 2 Займенник
2.1 Особовий займенник
2.2 Вказівний займенник
2.2.1 Загальний вказівний займенник
2.2.2 Вказівний займенник місця
2.2.3 Вказівний неозначений займенник
2.2.4 Питальний займенник
2.2.4.1 Питальні займенники Apa та Siapa
2.2.4.2 Питальний займенник mana
2.2.4.3 Питальні слова MENGAPA (ЧОМУ) ТА KENAPA (ЧОМУ), BAGAIMANA (ЯК), BERAPA (СКІЛЬКИ)
ТЕМА 3 Слово та словотвір
TEMA 4 Дієслово та його словотворчі процеси
4.1 Префікс meN-
4.2 Префікс ber-
4.3 Афікс MEMPER-
4.4 Афікс, що утворює пасивне дієслово ter-
4.5 Афікс, що утворює пасивне дієслово di-
ТЕМА 5 Іменник та його словотвір
5.1 Афікс pe-
5.2 Афікс -an
5.3 Афікс pe-an
5.4 Афікс per-an
5.5 Афікс ke-an
5.6 Афікси–wan/wati, -man, що утворюють особовий іменник
TEMA 6 Прикметник та його творення
6.1 Морфологічна характеристика прикметника
6.2 Семантична характеристика прикметника
6.3 Синтаксична характеристика прикметника
6.4 Ступені порівняння прикметника
6.5 Творення слів від прикметника
6.6 Префікс se- та його особливості
TEMA 7 Прислівник
7.1 Форма прислівника
7.2 Синтаксична характеристика прислівника
7.3 Семантична характеристика прислівника
7.4 Сполучний прислівник
7.5 Прислівник та інші категорії слів
7.6 Прислівник «сподівання»
7.7 Список прислівників
TEMA 8 Прийменник
8.1 Форма прийменника
8.2 Синтаксична характеристика прийменника
8.3 Значення прийменника
TEMA 9 Сполучник
9.1 Сурядний сполучник
9.2 Підрядний сполучник
9.3 Співвідносні сполучники
9.4 Сполучники між реченнями
9.4.1 Сполучник часу
9.4.2 Сполучник умови
9.4.3 Сполучник із seandainya (якби)
9.4.4 Сполучник мети
9.4.5 Допустовий сполучник
9.4.6 Порівняльний сполучник
9.4.7 Причиново-наслідковий сполучник
9.4.8 Наслідковий сполучник
TEMA 10 Частка
10.1 Частка -KAH
10.2 Частка -LAH
10.3 Частка PUN
10.4 Частка -TAH
TEMA 11 Редуплікація
11.1 Форма редуплікації
11.2 Редуплікація іменника
11.3 Редуплікація дієслова
TEMA 12 Словосполучення в індонезійській мові
12.1 Іменникове словосполучення та його синтаксична роль
12.2 Дієслівне словосполучення та його синтаксична роль
12.3 Прикметникове словосполучення та його синтаксична роль
12.4 Прислівникове словосполучення
TEMA 13 Складне слово
TEMA 14 Клауза як компонент структури речення
14.1 Типи клауз
14.2 Іменникова клауза
14.3 Дієслівна клауза
TEMA 15 Речення в індонезійській мові
15.1 Типи речень за метою висловлювання
TEMA 16 Пасивне речення
16.1 Модель пасивного речення 1
16.2 Модель пасивного речення 2
16.3 Модель пасивного речення 3
16.3.1 Модель пасивного речення 3 з афіксом ke-an
16.3.2 Модель пасивного речення 3 з афіксом ter-
TEMA 17 Складне речення
17.1 Складносурядне речення
17.2 Складнопідрядне речення
Завдання для самоконтролю
Відповіді на завдання для самоконтролю
Список використаних джерел та рекомендованої літератури

Анонсы

Форма входа

Наши контакты

Почтовый адрес: 04080, г. Киев-80, а/я 41

Телефоны:

По вопросам издания книг: +38 (044) 227-38-86

По всем вопросам конференции "Язык и Культура"+38 (044) 227-38-22, +38 (044) 227-38-48

По вопросам заказа и покупки книг: +38 (044) 501-07-06, +38 (044) 227-38-28

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по вопросам издания и покупки книг), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по поводу конференции "Язык и Культура")

© Бураго, 2017 

.